Tấm gương sáng cõng bạn cùng lớp đến trường.

Bạn học cùng lớp bị tai nạn gãy chân, không tự đi lại được, em Bùi Văn Đăng Khoa đã tới nhà chở bạn đến trường và cõng bạn lên lớp suốt 2 tuần. Gây xúc động lớn có lẽ là câu chuyện cậu học sinh lớp 5A (tại thời điểm làm việc tốt được ghi nhận ) tình nguyện cõng bạn đến trường học.

Đó là trường hợp của em Mai Thành Tâm, học sinh lớp 5A, trường TH-THCS Đại Tân không may bị tai nạn gãy chân.

cong ban cong ban1

Đầu tháng 03, khi còn đang là học sinh lớp 5A, nghe tin bạn học cùng lớp là Mai Thành Tâm bị tai nạn gãy chân, không thể đi lại được, bạn học cùng lớp Bùi Văn Đăng Khoa đã đến thăm, động viên và tình nguyện hàng ngày đến tận nhà chở bạn đến trường, cõng bạn lên lớp, đều đặn mỗi ngày 2 lần trong suốt gần 2 tuần.

Một việc tốt được xuất phát từ một nguyên nhân rất giản dị thắp sáng và lan tỏa hơn phong trào “Người tốt việc tốt”“Đôi bạn cùng tiến” mà Liên đội đang phát động với nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh.  “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.