Dạy học theo kiểu lồng ghép để “Giáo dục biển đảo cho học sinh Tiểu học”

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2015, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu đã tổ chức chuyên đề “Giáo dục biển đảo và lồng ghép để giáo dục biển đảo cho học sinh tiểu học qua các môn học”; Đến dự có sự hiện diện các thầy giáo là chuyên viên Phòng GDĐT Đại Lộc, đại biểu lãnh đạo các trường và các thầy cô giáo là tổ trưởng chuyên môn khối lớp 4 và khối lớp 5 của 25 trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Tại buổi sinh hoạt các thầy, cô giáo được nghe báo cáo nội dung chuyên đề và dự 1 tiết dạy minh họa môn Địa lý lớp 4 – bài “Biển, đảo và quần đảo” do CBQL, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Đức Thiệu báo cáo và giảng dạy, riêng tiết học được kết hợp giáo dục trực tiếp trên mô hình giáo dục biển đảo tại sân trường. Sau khi thực hiện xong 2 yêu cầu là ý kiến phát biểu trao đổi của các thầy cô giáo tham dự, nhiều ý kiến trao đổi rất sâu sắc, cởi mở, bằng tình cảm chân thành cùng chia sẻ nội dung dạy lồng ghép về giáo dục chủ quyền biển đảo cho học sinh tiểu học. Cho đây là việc làm thường xuyên và rất cần thiết đối với những chủ nhân tương lai của đất nước, nhiệm vụ của mỗi thầy cô giáo là phải hình thành và xác định được nghĩa vụ, trách nhiệm lớn nhất là tình yêu Tổ quốc, tình yêu dân tộc, yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý cho học sinh ngay từ lứa tuổi tiểu học, tiếp đến là những lời giải thích các nội dung đặt ra tại buối sinh hoạt được lãnh đạo nhà trường trao đổi để cùng nhau nắm bắt và rút kinh nghiệm chung.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề các thầy cô giáo đã rút được những kinh nghiệm quý báu, bổ ích để vận dụng vào việc giảng dạy ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn ở mỗi nhà trường của chúng ta.