Gương người tốt việc tốt

Sáng ngày 19/11/2020 trong lúc tan trường em học sinh Tô Quang Huy lớp 3C trường TH Đoàn Trị đã nhặt được số tiền 272.000đ. Em đã đem số tiền đó lên trình báo với nhà trường và đã trao trả lại cho người đánh rơi ngay sau đó là cô Trần Thị Chín VT-KT của nhà trường.  Nhà trường và cô Chín cũng đã kịp thời biểu dương em ngay sau khi em trình báo và trao trả số tiền nhặt được cho người đánh rơi. Hành động ý mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giúp cho các em học sinh khác trong nhà tường có một đức tính tốt, không tham lam nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất.

20201119_102822 20201119_102800

Hình ảnh em Tô Quang Huy trao trả số tiền  272.000đ cho cô Trần Thị Chín.

Trước đó ngày 26/10/2020 em học sinh Nguyễn Thành Nguyên học sinh lớp 3B trong thời gian đến lớp em cũng nhặt được 500.000đ và đã trình báo về Liên đội nhà trường. Nhằm kịp thời biểu dương hành động và tấm gương của em BGH nhà trường – Liên đội trường TH Đoàn Trị cũng đã biểu dương tấm gương việc tốt của em trước toàn trường tại chương trình chào cờ sáng thứ 2 cùng ngày nhằm giáo dục cho toàn thể học sinh trong liên đội khi nhặt được của rơi đêm trả lại cho người mất.

20201119_140043

Hình ảnh em Nguyễn Thành Nguyên lúc đêm số tiền lên trình báo với Liên đội.