LIÊN ĐỘI TH & THCS ĐẠI TÂN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2023 – 2024

Nhằm tổng kết đánh giá công tác Đội phong trào thiếu nhi và Ngoài giờ lên lớp năm học 2022-2023 vạch ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2023-2024. Được sự cho phép của HĐĐ huyện Đại Lộc, HĐĐ xã Đại Tân, Chi bộ, lãnh đạo trường TH&THCS Đại Tân. Liên đội TH&THCS Đại Tân đã tiến hành tổ chức Đại hội liên đội nhiệm kỳ năm học 2023-2024.

Về dự với Đại hội có sự tham dự của HĐĐ xã Đại Tân, đại diện hội cha mẹ học sinh, Chi bộ, lãnh đạo trường TH&THCS Đại Tân và HĐSP nhà trường. đối với Liên đội có sự tham gia của đại biểu là thành phần nòng cốt của ban chỉ huy chi đội 21 lớp và sao nhi đồng.

Mở đầu là phần văn nghệ của đội văn nghệ nhà trường. Sau đó là phần nội dung của Đại hội.

Thầy Nguyên Văn Tuấn Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, chị Trần Thị Mơ đại diện HĐĐ xã Đại Tân đã phát biểu chỉ đạo và dặn dò Đại hội một cách chân tình, chỉ rõ nhưng ưu khuyết điểm mà Liên đội cần phát huy, khắc phục. Đại hội cũng đã bầu được ban chỉ huy Liên đội cho nhiệm kỳ mới. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

z4825966238539_d09e15abfe701fabe7ddd6a4a971c22f

z4825966241204_7d9ee82fa1000c59d0a92499807278d3

z4825967568510_4a6a51162c91179ab803d02f65a25196

z4825966249042_cfb4bb838470dfa15beb2bd1678653d9

z4825967589460_fa48f357bfdb3d184bfc594b4fee1112

z4825967603790_bf4dd5d44f82c2b70129d15985144055

z4825967590299_760273402bd28fd9e66ca0234b673d0b

z4825976834017_9f85dfc5d73c0b51ebdb81d7eec7f5f1

z4825977653476_d85d26b30296ec285c985ea51c2718d9

z4826694913863_2813928eb2ef58f6e8ea3c022babf214

z4826695616276_4b4b633382a94a8f3fef857197fb1b72

z4826695621199_06f6cf13927c4f17fce339416b4e4ba5

z4826696003509_cd2955eca86ac029ae7fb50773591149

z4826696420006_9f58209a3f78f82a13574e4425d78edf