Hình ảnh tham gia Ngày Sách Việt Nam và Tiếng hát thiếu nhi huyện Đại Lộc năm 2019.