Thông báo họp hội đồng tháng 10

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm tồng kết các hoạt động trong tháng 9 và triển khai các hoạt động dạy và học của tháng 10, nay nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường đúng vào lúc 13h30 ngày 02/10 tập trung về tại hội trường để tham gia dự cuộc họp hội đồng. Rất mong các đồng chí đi đúng giờ để cuộc họp đạt kết quả tốt đẹp, nay thông báo.